ERP systém HELIOS a controlling

Proč controlling?

Pojem controlling ve firmě zahrnuje vše, co je potřeba plánovat, kontrolovat, vyhodnocovat a řídit. Manažeři na různých úrovních řízení požadují stále více informací potřebných k naplňování cílů firmy.

Obvykle jde o ekonomické a finanční hodnocení jednotlivých činností, výrobků, podnikových útvarů, zakázek, obchodních aktivit nebo zákazníků. Kromě detailních výsledovek (náklady, výnosy) se požadují i hodnocení vypočítaných ukazatelů, podle různých fyzikálních jednotek z provozních evidencí (hod, km, mth, Gj, t). Zajímavé je i vyhodnocování efektivity práce jednotlivých zaměstnanců, obchodních zástupců. Hodnocení chování zákazníků lze využít pro lepší zacílení na trhu. Pro řízení výroby lze využít provozních ukazatelů jednotlivých výrobních linek, v dopravě zase hodnocení konkrétních vozidel a mechanizmů.


Jak na to?

Controlling se zavádí postupně. Nejdříve je nutné stanovit cíle a rozsah controllingu a pokud je to možné, přizpůsobit jim implementaci podnikového ERP systému. Stanovují se konkrétní metodiky a pracovní postupy pro jednotlivé evidence ekonomiky, výroby, logistiky a obchodu. Ne všechny potřebné informace lze snadno získat přímo z účetnictví a provozních evidencí. Máme bohaté zkušenosti se získáváním informací náhradními metodami, například výpočtem z dostupných dat. K těmto účelům nám slouží i vlastní specializované aplikace pro vnitropodnikové převody a rozpady režií a kalkulace. Typickým příkladem mohou být dodatečné rozpady mezd podle výrobních podkladů (pracovních výkazů).

Controllingový přístup se začíná uplatňovat i v menších a středních firmách. S jeho zavedením ve vaší společnosti vám rádi pomůžeme. Je to vždy otázka ceny a času pro získávání potřebných byznys informací. Na začátku zavádění controllingu vždy stojí otázky, které ukazatele a hodnocení jsou pro vaši společnost na jednotlivých úrovních řízení potřebné a jak je budeme v praxi získávat. Neexistuje univerzální controlling, jde vždy o konkrétní řešení pro konkrétního zákazníka. Jednoduše řečeno, je potřeba svůj byznys znát a systém vyhodnocování navrhovat podle toho.


Sběr dat pro controlling

Našim cílem je získávání relevantních informací pro controlling maximálně zjednodušit a zefektivnit. Náš zákazník, se má věnovat své práci, která mu přináší profit a ne složitému sběru informací pro reporty. Controlling má pomáhat při práci a ne brzdit. Data pro vyhodnocení proto získáváme nejen z podnikového ERP systému, ale také z dalších datových zdrojů. Jde například o různé webové a mobilní aplikace, používané programy pro výrobu, obchod a logistiku. Standardní je například import z MS Excelu. Lze říci, že jde o datovou integraci z různých zdrojů pro vyhodnocování.


Reporting

Posledním krokem zavádění controllingu je řešení zobrazení výsledků podle pracovních pozic jednotlivých uživatelů a jejich oprávnění. Ty lze v ERP systému Helios zobrazovat v přehledech s pohledem na účetní detail, v kontingenčních tabulkách a v grafech. K výpočtu strukturovaných výsledkových sestav a přehledů hospodářských výsledků používáme v systému Helios vlastní programové doplňky, které umožňují z vypočtených výsledků pohled na prvotní doklady účetnictví a logistiky.

K vytváření výsledných reportů controllingu se může použít i webové rozhraní a další manažerské programy. Obvyklá je i prezentace výsledků v prostředí MS Excel.