Sme schopní klientom zaistiť komplexné služby v oblasti návrhov a dodanie IT infraštruktúry, odborné poradenstvo, záručný aj pozáručný servis.

Čo vieme?

 • implementovať serverové riešenia a virtualizovať
 • navrhnúť a realizovať metalické, optické a wifi siete
 • zabezpečiť servis a údržbu informačnej infraštruktúry
 • vzdialene spravovať počítačovej siete
 • rozpoznať potenciálny problém vo vašich sieťach
 • zabezpečiť vaše dáta

Dodávky hardvér a softvér

Dodávame hardvér aj softvér od všetkých hlavných výrobcov predovšetkým pre firemnú IT infraštruktúru. Sme významný partner pre popredné značky pôsobiace na našom trhu a môžeme preto poskytovať výhodné podmienky pre dodávky komplexných riešení do veľkých spoločností aj čiastkové objednávky podnikateľov.

V naší nabídce jsou produkty především od následujících výrobců:
Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je loga-IT.png.

Serverové riešenia

Sme významným partnerom predovšetkým značiek HP, DELL, Lenovo, IBM a SuperMicro. Táto špecializácia umožňuje našim technikom maximálnu sústredenosť na vývoj a novinky u všetkých týchto značiek, ktoré potom dokážeme implementovať u zákazníkov.

Tieto servery poskytujú vysoký výkon, dostupnosť a jednoduchú správu vrátane vzdialeného dohľadu servera. Servery sú vysoko modifikovateľné a ich konfiguráciu možno prispôsobiť potrebám prevádzkovaných systémov aplikácií. Podporujú širokú škálu operačných systémov vrátane virtualizácie.

Dátové centrá a virtualizácie

Dodávame a vybavujeme dátové centrá vhodná pre malé a stredné spoločnosti, ale aj komplexné zložité riešenie pre najnáročnejšie prevádzky s najvyššou mierou zabezpečenia. Naše dodávky zahrňujú vybavenie špecializovaného priestoru klimatizáciami, záložnými zdrojmi napájania, stabilnými hasiacim systémom prípadne prístupovými, bezpečnostnými a kamerovými systémami.

Virtualizácie

Ponúkame dodávku virtualizácie serverov. Vďaka nej optimálne využijete výpočtový výkon serverov pre hladký beh firemných aplikácií, ale aj výrazne znížite náklady na celkovú prevádzku a údržbu hardvéru. Vedľa serverov môžeme dodať aj riešenie virtualizovaných desktopo

Štandardne využívame produkty VMware, Microsoft Hyper-V a Proxmox, ale prispôsobujeme sa aj konkrétnym potrebám zákazníka.

ICT infraštruktúra

Dodáme všetky súčasti pre ICT infraštruktúru Vašej firmy. Predstaviť si pod tým môžete všetko od prípravy návrhu, cez inštaláciu silových a komunikačných káblov, implementácia potrebných systémov až po dodávku záložných zdrojov napájania. Dodávame celá dátové centrá aj jednotlivé súčasti prinášajúci zákazníkom elektronickú poštu, databázové služby, súborová úložisko a ponúkame nástroje pre virtualizáciu serverov a desktopov, systémy pre IT bezpečnosť aj pre sledovanie a riadenie celých IT prevádzok.

Pre malé a stredné firmy, veľké korporácie aj štátne inštitúcie dodávame jednotlivé ICT zariadenia, ale zabezpečujeme aj komplexné dodávky tzv. „Na kľúč“. Ku všetkému poskytujeme záručný i pozáručný servis a prevádzkovú podporu z našich pracovísk po celej Českej republike.

Budujeme štruktúrovanú kabeláž vrátane dodávky a konfigurácie aktívnych prvkov. Vytvoríme bezdrôtovú WiFi sieť autonómne alebo plne integrovanou do firemnej sieťovej infraštruktúry so všetkými potrebnými bezpečnostnými nastaveniami.

Dodáme všetky produkty a nástroje pre efektívnu komunikáciu a spoluprácu, akými sú napríklad:

 • elektronická pošta
 • adresárové služby
 • hlasové a video služby
 • nástroje pre tímovú spoluprácu
 • systémy pre tímové videokonferencie
 • riešenie pre zdieľanie dokumentov

V oblasti sieťovej a komunikačnej infraštruktúry sú našimi kľúčovými partnermi:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je zabezpečení.png.

Zákazkový vývoj aplikácií

 • CRM
 • Reklamačný softvér
 • Dochádzkový softvér
 • a ďalšie

Externá správa ICT

 • Microsoft Engineering
 • Certifikovaný tím odborníkov

Audity ICT

 • Kybernetická bezpečnosť topológie siete
 • SW audit

Management dotačných programov EU

Pri projektoch, u ktorých bola prisľúbená dotácia, ponúkame službu spojenú s administráciou projektu po celú dobu jeho realizácie až do doby vyplatenia dotácie. Naše služby zahŕňajú predovšetkým tieto činnosti:

 • Vypracovanie priebežných a záverečných monitorovacích správ vrátane žiadosti o platbu
 • Zoznámenie žiadateľa s pravidlami priamo dotačného programu
 • Priebežná kontrola aktivít projektu a ich dokazovanie
 • Pravidelné informatívne stretnutia, na ktorých bude riešený aktuálny stav projektu, dokladovanie, fakturácia, preplácanie faktúr a dodržiavanie pravidiel daného dotačného programu
 • Administrácia a hlásenia zmien v projekte
 • Komunikácia s poskytovateľom dotácie
 • Kontrola dodržiavania harmonogramu a míľnikov projektu
 • Účasť na fyzickej kontrole zo strany poskytovateľa dotácie