Commagent

Riešenie pre sieťovú komunikáciu medzi informačným systémom HELIOS a tretími stranami (e-shop, zákaznícky ERP i.)


Webový portál pre odvádzanie výroby

Centrálne číselníky