Medzi hlavné činnosti TS a.s. patrí komplexná správa, údržba a výstavba verejného osvetlenia, komunikácií a zelene, technická správa a údržba majetku a komplexné služby v oblasti pohrebníctva. Organizačne tieto činnosti zabezpečuje celkovo päť prevádzok, a to Verejné osvetlenie, Komunikácia, Zeleň, Prenesená správa a Technická správa.