Mezi hlavní činnosti TS a.s. patří komplexní správa, údržba a výstavba veřejného osvětlení, komunikací a zeleně, technická správa a údržba majetku a komplexní služby v oblasti pohřebnictví. Organizačně tyto činnosti zabezpečuje celkem pět provozů, a to Veřejné osvětlení, Komunikace, Zeleň, Přenesená správa a Technická správa.