Jsme schopni klientům zajistit komplexní služby v oblasti návrhů a dodání IT infrastruktury, odborné poradenství, záruční i pozáruční servis.


Co umíme?

 • implementovat serverové řešení a virtualizovat
 • navrhnout a realizovat metalické, optické a wifi sítě
 • zajistit servis a údržbu informační infrastruktury
 • vzdáleně spravovat počítačové sítě
 • rozpoznat potenciální problém ve vašich sítích
 • zajistit vaše data

Dodávky hardware a software

Dodáváme hardware i software od všech hlavních výrobců především pro firemní IT infrastrukturu. Jsme významný partner pro přední značky působící na našem trhu a můžeme proto poskytovat výhodné podmínky pro dodávky komplexních řešení do velkých společností i dílčí objednávky podnikatelů.


V naší nabídce jsou produkty především od následujících výrobců:

Serverová řešení

C SYSTEM CZ je významným partnerem především značek HP, DELL, Lenovo, IBM a SuperMicro. Tato specializace umožňuje našim technikům maximální soustředěnost na vývoj a novinky u všech těchto značek, které pak dokážeme implementovat u zákazníků.

Tyto servery poskytují vysoký výkon, dostupnost a jednoduchou správu včetně vzdáleného dohledu serveru. Servery jsou vysoce modifikovatelné a jejich konfiguraci lze přizpůsobit potřebám provozovaných systémů aplikací. Podporují širokou škálu operačních systému včetně virtualizace.


Datová centra a virtualizace

Dodáváme a vybavujeme datová centra vhodná pro malé a střední společnosti, ale i komplexní složité řešení pro nejnáročnější provozy s nejvyšší mírou zabezpečení. Naše dodávky zahrnují vybavení specializovaného prostoru klimatizacemi, záložními zdroji napájení, stabilními zhášecími zařízeními případně přístupovými, bezpečnostními a kamerovými systémy.

Virtualizace

Nabízíme dodávku virtualizace serverů. Díky ní optimálně využijete výpočetní výkon serverů pro hladký běh firemních aplikací, ale i výrazně snížíte náklady na celkový provoz a údržbu hardwaru. Vedle serverů můžeme dodat i řešení virtualizovaných desktopů.

Standardně využíváme produkty VMware, Microsoft Hyper-V a Proxmox, ale přizpůsobujeme se i konkrétním potřebám zákazníka.


ICT infrastruktura

Dodáme všechny součásti pro ICT infrastrukturu Vaší firmy. Představit si pod tím můžete vše od přípravy návrhu, přes instalaci silových a komunikačních kabelů, implementace potřebných systémů až po dodávku záložních zdrojů napájení. Dodáváme celá datová centra i jednotlivé součásti přinášející zákazníkům elektronickou poštu, databázové služby, souborová úložiště a nabízíme nástroje pro virtualizaci serverů a desktopů, systémy pro IT bezpečnost i pro sledování a řízení celých IT provozů.

Pro malé a střední firmy, velké korporace i státní instituce dodáváme jednotlivé ICT zařízení, ale zajišťujeme i komplexní dodávky tzv. „na klíč“. Ke všemu poskytujeme záruční i pozáruční servis a provozní podporu z našich pracovišť po celé České republice.

Budujeme strukturovanou kabeláž včetně dodávky a konfigurace aktivních prvků. Vytvoříme bezdrátovou WiFi síť autonomní nebo plně integrovanou do firemní síťové infrastruktury se všemi potřebnými bezpečnostními nastaveními.

Dodáme všechny produkty a nástroje pro efektivní komunikaci a spolupráci, jakými jsou např.:

 • elektronická pošta
 • adresářové služby
 • hlasové a video služby
 • nástroje pro týmovou spolupráci
 • systémy pro týmové videokonference
 • řešení pro sdílení dokumentů
V oblasti síťové a komunikační infrastruktury jsou našimi klíčovými partnery:

Zakázkový vývoj aplikací

CRM

Reklamační software

Docházkový software

a další


Externí správa ICT

I Microsoft I Engineering

Certifikovaný tým odborníků


Audity ICT

Kybernetická  bezpečnost Topologie sítě

SW audit


Management dotačních programů EU

U projektů, u kterých byla přislíbena dotace, nabízíme službu spojenou s administrací projektu po celou dobu jeho realizace až do doby vyplacení dotace. Naše služby zahrnují především tyto činnosti:

 • Vypracovaní průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv včetně žádosti o platbu
 • Seznámení žadatele s pravidly daného dotačního programu
 • Průběžná kontrola aktivit projektu a jejich dokazování
 • Pravidelné informativní schůzky, na kterých bude řešen aktuální stav projektu, dokladování, fakturace, proplácení faktur a dodržování pravidel daného dotačního programu
 • Administrace a hlášení změn v projektu
 • Komunikace s poskytovatelem dotace
 • Kontrola dodržování harmonogramu a milníků projektu
 • Účast na fyzické kontrole ze strany poskytovatele dotace