Commagent

Řešení pro síťovou komunikaci mezi informačním systémem HELIOS a třetími stranami (e-shop, zákaznický ERP aj.)


Webový portál pro odvádění výroby

Centrální číselníky