Díky širokému portfoliu našich zákazníků se dokážeme velmi dobře orientovat v nejrůznějších oblastech podnikatelského spektra a nabyté zkušenosti tak můžeme předat našim i potenciálním zákazníkům.


Odvádění výroby

Manufacturing Execution Systems (MES)  tvoří přímou vazbu mezi podnikovým informačním systémem HELIOS a jednotlivými technologickými zařízeními ve výrobě.

Systém MES obsahuje moduly pro technickou přípravu, řízení a pokročilé plánování výroby, které se neobejde bez včasného odvádění operací ve výrobě, které je podpořeno přímým sběrem technologických informací z jednotlivých strojů.

Základní funkce systému

Implementace MES zahrnuje následující oblasti:

 • Pokročilé plánování výroby
 • Odvádění práce pomocí čárových kódů
 • Odvádění práce pomocí dotykových obrazovek
 • Sběr dat ze strojů a jiných technologických zařízení v reálném čase
 • Zavedení bezpapírové evidence ve výrobě
 • Zajištění zpětné dosledovatelnosti (traceabilita)
 • Odpis materiálu v reálném čase, včetně šarží a výrobních čísel
 • Značení výrobků, čárové kódy, etikety
 • Vyhodnocování klíčových výrobních ukazatelů

Evidence výroby ETH

ETH slouží pro odvádění operací ve výrobě s možností využití technologií čárových kódů a RFID. Včasné a přesné odvádění operací pomocí našich terminálů Vám umožní online sledování stavu výroby z pohledu kapacitního vytížení a rozpracovanosti.

Velkým přínosem využití této technologie je eliminace možných chyb a zrychlení celého systému zadávání dat.


Řízení skladů

Systém pro řízení skladů WMS (Warehouse management system) představuje komplexní on‑line řešení pro automatizaci evidence skladových procesů v nejrůznějších oborech podnikání. Rozsah použití je od malých skladů či provozů s jedním mobilním terminálem až po velká logistická centra s mnoha desítkami současně pracujících zařízení.

 V rámci komplexního řešení zajišťujeme analýzu a návrh procesů včetně dodávky veškerého potřebného vybavení, jako jsou mobilní terminály, tiskárny čárového kódu, wifi sítě a další.

ŘEŠENÍ WMS POKRÝVÁ NÁSLEDUJÍCÍ PROCESY:

 • tvorba došlých objednávek a jejich distribuce dodavatelům
 • evidence příjmu včetně zaskladnění na skladové pozice se současným vykrytím vydaných objednávek
 • výdej s možností vícestupňové evidence s vazbou na objednávku či expediční příkaz
 • navigace manipulantů pro optimální průchod skladem
 • plná podpora výrobních čísel, šarží, exspirací
 • vazba všech procesů na výrobní příkazy
 • inventura skladu v návaznosti na lokace, šarže, exspirace
 • průběžné inventury
 • možnost plně bezpapírové evidence vč. elektronicky evidovaných podpisů a fotografi í
 • práce s logistickými (manipulačními) jednotkami, vícestupňové balení
 • výdej, prodej z vozu, sběr objednávek v terénu
 • inventuru majetku ve skladu

Mobilní skladník Start

Jednoduchý základní systém pro evidenci skladových pohybů pomocí mobilních terminálů. Je určen díky své cenové politice pro jednoduchý a cenově výhodný start do světa elektronického řízení skladů.

Hlavní výhody řešení:

 • příznivá cena pro nižší počet uživatelů
 • rychlá dostupnost
 • známé a osvědčené prostředí WMS
 • snadný přechod na WMS – plná kompatibilita

Cílová skupina:

 • menší obchodní firmy
 • servisní organizace
 • distribuce náhradních dílů
 • menší e-shopy
 • výrobní firmy
 • instalační firmy
 • kdokoliv, kdo dosud váhal

Používaný HW

Mobilní terminály

Mobilní terminály se používají pro SW WMS, MSS případně MES – modul Zjednodušená dílenská evidence.

Jako nosný sortiment mobilních terminálů dodáváme a doporučujeme mobilní terminály Zebra (Symbol), nicméně v případě zájmu Vám zpracujeme nabídku na terminály jiných výrobců (Datalogic, Honeywell …).

Zebra MC32N0 představují kategorii terminálů s vysokou užitnou hodnotou, dosahují vyšší odolnosti a mají vyšší výkon.

Zebra MC2180 tyto terminály jsou vhodné pro inventuru majetku ve skladu.

Zebra MC92N0 špička v oblasti bezdrátových přenosných terminálů. Vhodné pro použití i v náročných průmyslových aplikacích, pro práci za deště i v prašném prostředí.

Zebra TC8000 je průmyslový terminál nové generace. Disponuje špičkovými snímači kódů a jedinečnou ergonomií, která výrazně šetří čas při snímání kódů.

Zebra TC55 je dotykový terminál s operačním systémem Android, který vypadá jako chytrý telefon, je však stavěný pro použití v náročném průmyslovém prostředí.


WorkFLow

HELIOS Workflow vám pomůže zjednodušit a zrychlit jednotlivé činnosti ve vaší společnosti.

Schvalování dokumentů kdykoliv a odkudkoliv prostřednictvím mobilních zařízení.