Site Loader

Zavedením čiarového kódu a nového informačného systému HELIOS Orange došlo v našej spoločnosti k zrýchleniu vychystávanie tovaru pre zákazníkov, zníženie chybovosti pri expedícii a celkovo k výraznému zefektívneniu práce v sklade.